پوستر فیلم مصائب شیرین
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۴.۹۹
۲۴۲۵ رای
۱۰ / ۴.۷۵
۴ رای

مصائب شیرین (1377)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

«رضا» و «مونا» علاوه بر نسبت فامیلی نزدیك ، از دوران كودكی همبازی بودند. والدین آنها ضمن همراهی و لذّت بردن از بازیهای كودكانه، آنها رانامزد می خواندند.«رضا» و «مونا» به سنین نوجوانی...

نظرهای منتشر شده فیلم مصائب شیرین

0 نظر