پوستر فیلم یک روز کامل
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۸
۱ رای

یک روز کامل | A Perfect Day

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

hمدادگران در بالکان سعی دارند جنازه یک مرد را پیش از آنکه آب روستاهای نزدیک را آلوده کند از چاه در بیاورند ...

خبرهای مرتبط با فیلم یک روز کامل

معرفی فیلم یک روز کامل (A Perfect Day)

معرفی فیلم یک روز کامل (A Perfect Day)

نظرهای منتشر شده فیلم یک روز کامل

0 نظر