پوستر فیلم پنجه آهنین

فیلم‌ سینمایی

پنجه آهنین (۱۳۴۷)

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

همسر جوان بوکسوری به وسیله ی سه ناشناس به قتل می رسد. بوکسور از آن پس تمام کوشش خود را در جستجوی قاتلین همسرش می گذارد و پس از یک سلسله ماجرا سرانجام آن ها را گرفتار قانون می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم پنجه آهنین