پوستر فیلم روایت های ناتمام
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۶
۲ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

روایت های ناتمام (1385)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

قصه یک شب از زندگی ستاره، هنگامه و منیژه است. افرادی که فقط نخ زمان، قصه هایشان را به هم متصل کرده است.

عکس‌های فیلم روایت های ناتمام

نظرهای منتشر شده فیلم روایت های ناتمام

0 نظر