پوستر فیلم روایت های ناتمام

فیلم‌ سینمایی

روایت های ناتمام (۱۳۸۵)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

قصه یک شب از زندگی ستاره، هنگامه و منیژه است. افرادی که فقط نخ زمان، قصه هایشان را به هم متصل کرده است.

عکس‌های فیلم روایت های ناتمام

هنگامه قاضیانی در فیلم «روایت های ناتمام»
هنگامه قاضیانی و حسین سلیمانی در فیلم «روایت های ناتمام»
فیلم «روایت های ناتمام» با بازی هنگامه قاضیانی و حسین سلیمانی
فیلم «روایت های ناتمام» با بازی هنگامه قاضیانی
«روایت های ناتمام» با بازی هنگامه قاضیانی

نظرهای منتشر شده فیلم روایت های ناتمام