پوستر فیلم ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو

فیلم‌ سینمایی

ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو (۱۳۵۷)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

راویان اخبار و ناقلان آفاق و طوطیان شکرشکن و شیرین گفتار چنین حکایت کرده اند که در روزگاران قدیم ملکی از ملوک آن سامان در قصر خویش جعفر وزیر را به حضور پذیرفت. ملک با عصبانیت رو به وزیر کرد و گفت: پیه سوز خاندان او را کنیزی به دست فروشی به نام «علاءالدین» فروخته است و دستور می دهد که گماشتگان او پیه سوز را بیابند، آنها «علاءالدین» را می یابند و «علاءالدین» به حیله از دست گماشتگان می گریزد. «علاءالدین» در پی گنجی است که گمان می کند با چراغ جادو به دست خواهد آورد؛ اما درویش پیری او را اندرز می دهد که در پی گنج شیطانی نباشد.

کارگردان: پرویز نوری

نویسنده: مسعود چم آسمانی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو

نقدهای کوتاه فیلم ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو

نظرهای منتشر شده فیلم ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو