پوستر فیلم روزهای بی خبری

فیلم‌ سینمایی

روزهای بی خبری (۱۳۵۶)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

غمزه خانم زن بیوه ای است که با دختر نوجوانش زندگی می کند. او برای تأمین زندگی و تحصیل دخترش به تمام خواستگارانش برای ازدواج پاسخ مثبت می دهد. یک مرد اصفهانی و رضا ثروتشان را بی دریغ به پای غمزه خانم می ریزند، و یک مرد ساده دل شمالی کلفتی را برای او استخدام می کند تا اوقات خلوت غمزه خانم را پر کند. دو مرد دیگر نیز که خود را تنها خواستگاران غمزه خانم می پندارند حاضر به هرگونه فداکاری برای او هستند. عده ای اوباش دختر غمزه خانم را گروگان می گیرند و خواستگاران او، که برای نجات دختر اقدام کرده اند، از وجود یکدیگر مطلع می شوند و الم شنگه به راه می افتد.

نظرهای منتشر شده فیلم روزهای بی خبری