پوستر فیلم سرسام

فیلم‌ سینمایی

سرسام (۱۳۴۴)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

یک قاچاقچی معروف در یک شهر شمالی به قتل می رسد و برادرش برای دریافت ارثیه ی او که در یک ویلای دور افتاده است به شمال می رود پلیس از برادر قاچاقچی به عنوان طعمه استفاده می کند تا سایرین را گرفتار سازد. پس از یک سلسله حوادث معلوم می شود که قاچاقچی در واقع کشته نشده، بلکه با صحنه سازی تظاهر به این امر کرده تا بتواند در فرصتی مناسب و دور از نظر همکاران تبهکارش با داراییش بگریزد. ولی موفق نمی شود و با دیگر قاچاقچیان گرفتار پلیس می شوند.

نقدهای بلند فیلم سرسام

نقدهای کوتاه فیلم سرسام

نظرهای منتشر شده فیلم سرسام