پوستر فیلم شبانه روز
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۵
۱۶ رای
۱۰ / ۳
۱ رای

شبانه روز (1387)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

چهار داستان تركیب شده كه به طور موازی روایت می شود. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار كه از دسیسه های اندرونی دربار و بی وفایی شوهرش به تنگ آمده، خاطراتش را برای پسرخاله و معلمش سلیمان بازگو می كند. در حالی كه سلیمان مدام از گفتن آنچه در دل دارد...

عکس‌های فیلم شبانه روز

نظرهای منتشر شده فیلم شبانه روز

0 نظر