پوستر فیلم مرگ کسب و کار من است

فیلم‌ سینمایی

مرگ کسب و کار من است (۱۳۸۹)

Death Is My Profession

۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۰ رای

منتقدان:

۱

امتیاز دهید:

سه مرد برای سرقت با یکدیگر همراه می شوند ولی طمع خودشان و شرایط کارشان را سخت می نماید...

کارگردان: امیرحسین ثقفی

نویسنده: امیرحسین ثقفی

عکس‌های فیلم مرگ کسب و کار من است


پژمان بازغی در نمایی از فیلم مرگ کسب و کار من است
پژمان بازغی و امیر آقایی در نمایی از فیلم مرگ کسب و کار من است
ماه چهره خلیلی در نمایی از فیلم مرگ کسب و کار من است
پژمان بازغی در فیلم مرگ کسب و کار من است
نمایی از فیلم مرگ کسب و کار من است
نمایی از فیلم سینمایی مرگ کسب و کار من است
«مرگ کسب و کار من است»
ماه چهره خلیلی در فیلم ««مرگ کسب و کار من است»

نظرهای منتشر شده فیلم مرگ کسب و کار من است