پوستر سریال دیوار شیشه ای

سریال تلویزیونی |درام

دیوار شیشه ای

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سارا و همسرش برنامه تلویزیونی درباره سرگذشت افراد تهیه می کنند که این کار منجر به بروز اتفاقاتی می شود.

نظرهای منتشر شده سریال دیوار شیشه ای