پوستر فیلم صلات ظهر
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۹.۱۴
۷ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

صلات ظهر (1353)

به فیلم رای بده:

کارگردان: سعید مطلبی
نویسنده: سعید مطلبی
تهیه کننده: جمشید شیبانی

خلاصه فیلم:

همه به کاکامصطفی (ناصر ملک مطیعی)، علم کش و معتمد محل، احترام می گذارند. او درصدد است که کریم (فرامرز قریبیان)، مرید خود، را به عنوان علم کش معرفی کند. برادران بی بی حسن برادر رحمان (حسین گیل) را به قتل می رسانند و هفت نفر آنها به زندان می افتند. برادران بی بی حسن خواهرشان سوری (فرزانه تأییدی) را به کاکا مصطفی می سپارند. رحمان به زادگاهش شیراز باز می گردد، و وانمود می کند که کینه ای از برادران بی بی حسن به دل ندارد. رحمان از سوری، که در خانه ی کاکامصطفی ساکن است، هتک حیثیت می کند، و دختر به خانه ای عمومی پناه می برد. عباس (محسن آراسته) شایع می کند که کریم سوری را بی سیرت کرده، و کاکا مصطفی که به کریم ایمان دارد خود را به عنوان متجاوز معرفی می کند. فقط کریم و مادر کاکا مصطفی (نادره) یقین دارند که کاکامصطفی به مصلحت خود را بدنام کرده است. رحمان در مرافعه ای به کار خود اعتراف می کند و در امام زاده از کاکامصطفی قول می گیرد که راز او را محفوظ نگه دارد. کاکامصطفی سوری را می یابد و به خانه می برد. برادران بی بی حسن از زندان آزاد می شوند و کاکامصطفی را به ضربه ی چاقو مضروب می کنند. رحمان سر می رسد و حقیقت را فاش می کند، و بر نجابت و امانت داری کاکامصطفی شهادت می دهد.

نظرهای منتشر شده فیلم صلات ظهر

0 نظر