پوستر فیلم دام عشق

فیلم‌ سینمایی

دام عشق (۱۳۴۰)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

جوانی که کارش نوازندگی و خوانندگی است دختر یکی از ثروتمندان شهر را تعلیم موسیقی می دهد. جوان متدرجاً شیفته ی دختر شده و دختر نیز متقابلاً به او عشق می ورزد. ولی پدر دختر مخالف این رابطه است و مانع ورود جوان به خانه اش می شود. خواننده ی جوان سرانجام شهرت و محبوبیت زیادی بدست آورده و بالاخره با دختر محبوبش ازدواج می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم دام عشق