پوستر فیلم در محاصره
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

در محاصره (1360)

به فیلم رای بده:

کارگردان: اکبر صادقی
تهیه کننده: اکبر صادقی

خلاصه فیلم:

سیدحسین، فرزند یک استوار ارتش، به دلیل فعالیت ها ضد دولتی به زندان می افتد. پدرش از طریق دوستان و آشنایان نظامی خود موجب آزادی او می شود. سیدحسین خانه ای در خارج از محدوده می سازد، اما مأموران طبق «قانون تخریب» با بولدوزرهای شهرداری خانة او و چند خانة‌ دیگر را ویران می کنند. سیدحسین با مأموران گلاویز و از نو راهی زندان می شود.آزادی مجدد او مقارن است با روزهای آغاز تظاهرات خیابانی مردم. سیدحسین به زادگاهش، جهرم، می رود و با همکاری پیشنماز مسجد و دوستانش به تهییج مردم می پردازند. فرماندة نظامی شهر وقتی پی می برد که آن ها سازمان دهی مردم را بر عهده دارند از پدر حسین کمک می خواهد. استوار با این شرط که سلامت پسرش تضمین شود به همکاری تن می دهد و محل اختفای سیدحسین و یارانش را گزارش می کند. فرمانده همة افراد دستگیر شده را زنده بگور می کند. استوار به تلافی فرمانده و سربازان را به گلوله می بندد.

نظرهای منتشر شده فیلم در محاصره

0 نظر