پوستر فیلم مجازات

فیلم‌ سینمایی

مجازات (۱۳۵۴)

۷.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

هاشم بلندپرواز (بهمن مفید) و دوستش رضا جیرجیر (حسین گیل) دست به سرقت می زنند. هاشم به دست مردم گرفتار و حبس می شود. رضا به همسر هاشم علاقه دارد و فرزند او جعفر (شهرام ثمینی پور)، در واقع از او است. هاشم آزاد می شود و همسرش را با مرد دیگری (رضا) می بیند، و با او درگیر می شود و زن بر اثر سقوط از پشتبام جان می بازد. هاشم بار دیگر به حبس می افتد و جعفر (مهدی فخیم زاده) با حمایت رضا بزرگ می شود. کار آن دو دزدی و قمار است. پانزده سال بعد هاشم آزاد می شود، و وقتی جعفر و رضا را نمی یابد برای کار به بندر می رود، و در آنجا با زنی به نام شیرین (هاله) آشنا می شود. جعفر به جستجوی هاشم به بندر می رود، و بی آ‎نکه خود را معرفی کند با او در یک گاراژ همکار می شود. رضا به دنبال آن دو به بندر می رود. جعفر برای گرفتن انتقام مادرش صاحب کافه (احمد معینی) و دوستانش را علیه هاشم می شوراند؛ اما هر بار رضا مانع می شود که صدمه ای به هاشم وارد شود. هاشم و شیرین ازدواج می کنند، تا این که روزی جعفر با هاشم تماس می گیرد و وانمود می کند که به انتقام مرگ مادرش از شیرین هتک حرمت کرده است. هاشم، به قصد انتقام، جعفر را تعقیب می کند و رضا رو در روی او قرار می گیرد. رضا زخمی می شود و قبل از مرگ اعتراف می کند که جعفر فرزند اوست. او جعفر را به هاشم می سپارد و جعفر اعتراف می کند که به شیرین دست درازی نکرده است.

نظرهای منتشر شده فیلم مجازات