پوستر فیلم جنگ اطهر

فیلم‌ سینمایی

جنگ اطهر (۱۳۵۸)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

آموزگاری به نام اطهر (فرامرز قریبیان) می کوشد با دانش آموزان رابطه ای فراتر از رابطه ی معلم و شاگردی داشته باشد، و آنها را با مسائل اجتماعی آشنا کند. او به یکی از دانش آموزان به نام فتاح نزدیک می شود و در جریان زندگی او قرار می گیرد. زندگی فتاح و خانواده اش دچار نابسامانی است. برادری خل وضع دارد و خانواده اش که فقیر هستند توجهی به او ندارند. اطهر در تدارک اجرای یک نمایشنامه توسط دانش آموزان است؛ اما مدیر مدرسه مشکلاتی برای او فراهم می کند. اطهر می کوشد تا فتاح را با واقعیت های سیاسی و اجتماعی جامعه آشنا کند؛ اما جانش را بر سر هدفش می گذارد.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم جنگ اطهر