پوستر فیلم لیلاج
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۹.۳۳
۶ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

لیلاج (1345)

به فیلم رای بده:

کارگردان: ایرج قادری
نویسنده: ایرج قادری
تهیه کننده: ایرج قادری

خلاصه فیلم:

کودک به خاطر جدایی مادر و پدرش سرگردان و معاشر افراد ناباب شده و به قمار روی می کند. او بعدها به طور ناشناس وارد خانه ی مادرش می شود که شوهری قمارباز دارد. در آنجا علاقه ای فیمابین او و دختر مادرش به وجود می آید. اما جوان در ماجراهایی همه ی هستی خود را از دست می دهد و وقتی ناامید و مأیوس دست از زندگی شسته است مادرش او را شناخته و از آن پس زندگی تازه ای را در کنار هم آغاز می کنند.

نظرهای منتشر شده فیلم لیلاج

0 نظر