پوستر فیلم خواب زده - قسمت 1

خواب زده - قسمت 1 (۱۳۹۷)

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: سیروس مقدم

نویسنده: سعید نعمت اله

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم خواب زده - قسمت 1

نقدهای کوتاه فیلم خواب زده - قسمت 1

نظرهای منتشر شده فیلم خواب زده - قسمت 1