پوستر سریال رستگاران

سریال تلویزیونی |خانوادگی

رستگاران

The redemption

۵.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

خجسته، زنی است که پس از ناپدید شدن شوهرش با 8 میلیارد پول، به تهران می آید تا او را پیدا کرده و بی گناهی اش را ثابت کند.

کارگردان: سیروس مقدم

نویسنده: سعید نعمت اله

نقدهای بلند سریال رستگاران

نقدهای کوتاه سریال رستگاران

نظرهای منتشر شده سریال رستگاران