پوستر سریال رستگاران

سریال تلویزیونی |خانوادگی

رستگاران

The redemption

۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خجسته، زنی است که پس از ناپدید شدن شوهرش با 8 میلیارد پول، به تهران می آید تا او را پیدا کرده و بی گناهی اش را ثابت کند.

کارگردان: سیروس مقدم

نویسنده: سعید نعمت اله

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده سریال رستگاران