خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
زنی است که در آستانه 42 سالگی می خواهد مادر شود و به رغم تمام مسایل اجتماعی،اعتقادی و خانوادگی برای خواسته اش تلاش می کند.

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده