پوستر فیلم برف شکن
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۷.۸۴
۳۸ رای
۱۰ / ۵
۱ رای

برف شکن | Snowpiercer

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

در آینده زمین به سرمای کشنده‌ای دچار می‌شود و همه انسانها و موجودات زنده از بین می‌روند. بجر گروه اندکی که بخت سوار شدن بر "برف‌شکن" را یافته اند. قطاری که دور تا دور دنیا سفر می‌کند و همه چیز در آن طبقه‌بندی شده است ...

نظرهای منتشر شده فیلم برف شکن

0 نظر