پوستر فیلم مدرسه ای که می رفتیم
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۵.۲۵
۴ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

مدرسه ای که می رفتیم (1359)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

در مدرسه ی عدل آفاق همه چیز با زورگویی ها و اجحافات مدیر مدرسه می چرخد. شاگردان از این وضع ناراضی هستند و با تهیه و نصب روزنامه دیواری از وضع خود گلایه می کنند. مدیر هراسان است که مبادا چشم و گوش دانش آموزان باز شود و روزنامه را از دیوار پایین می کشد. دانش آموزان اعتراض می کنند و پس از ماجرایی با همکاری معلم ادبیات مدیر را وادار می کنند که به نصب روزنامه ی دیواری تن دهد.

نظرهای منتشر شده فیلم مدرسه ای که می رفتیم

0 نظر