پوستر سریال پاتوق

سریال تلویزیونی |خانوادگی

پاتوق

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مشتری های چاپخانه ای که در مجاورت دادگاه خانواده قرار دارد، افرادی تشکیل می دهند که به دلیل مشکلات خانوادگی به دادگاه مراجعه کرده اند.

جشنواره-فیلم-ونیز-2022جشنواره-فیلم-ونیز-2022

نظرهای منتشر شده سریال پاتوق