پوستر سریال پاتوق

سریال تلویزیونی |خانوادگی

پاتوق

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مشتری های چاپخانه ای که در مجاورت دادگاه خانواده قرار دارد، افرادی تشکیل می دهند که به دلیل مشکلات خانوادگی به دادگاه مراجعه کرده اند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال پاتوق

نظرهای منتشر شده سریال پاتوق