پوستر فیلم شام ایرانی - سری چهار - نگین معتضدی

شام ایرانی - سری چهار - نگین معتضدی (۱۳۹۸)

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در فصل دوازدهم «شام ایرانی»، نگین معتضدی، نعیمه نظام دوست، مرجانه گلچین و آشا محرابی حضور دارند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. میزبان شب اول نگین معتضدی است...

کارگردان: سعید ابوطالب

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری چهار - نگین معتضدی

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری چهار - نگین معتضدی

عکس‌های فیلم شام ایرانی - سری چهار - نگین معتضدی


نگین معتضدی در «شام ایرانی»
نگین معتضدی و مرجانه گلچین در «شام ایرانی»
نگین معتضدی، مرجانه گلچین، نعیمه نظام دوست و آشا محرابی در «شام ایرانی»
مرجانه گلچین و نعیمه نظام دوست در «شام ایرانی»
نگین معتضدی، مرجانه گلچین، نعیمه نظام دوست و آشا محرابی در رئالیتی شوی «شام ایرانی»
نگین معتضدی و آشا محرابی در «شام ایرانی»
نگین معتضدی، مرجانه گلچین، نعیمه نظام دوست و آشا محرابی در نمایی از «شام ایرانی»
نگین معتضدی، مرجانه گلچین، نعیمه نظام دوست و آشا محرابی در نمایی از رئالیتی شوی «شام ایرانی»

نظرهای منتشر شده فیلم شام ایرانی - سری چهار - نگین معتضدی