پوستر فیلم اتاق یک

فیلم‌ سینمایی

اتاق یک (۱۳۶۵)

۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سرهنگ ابراهیم علی اصغرلو، افسر چترباز، طی عملیاتی در کردستان به دست اعضای «کومله» دستگیر می شود. چند بار اقدام به فرار می کند، اما دستگیر و به «اتاق یک»، که ویژه نگهداری محکومان به اعدام است انتقال می یابد، چهار زندانی دیگر در این اتاق نگهداری می شوند. ابتدا بین سرهنگ و دو مسئول ایدئولوژیک گروه مزبور بحث و جدل در می گیرد، اما بعد هر پنج نفر به هم نزدیک می شوند و با نقشه ای که سرهنگ طرح ریزی می کند می گریزند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم اتاق یک

نقدهای کوتاه فیلم اتاق یک

نظرهای منتشر شده فیلم اتاق یک