پوستر فیلم دژاوو

فیلم کوتاه

دژاوو (۱۳۹۹)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: سیدمهدی کرباسی

بازیگرهای فیلم دژاوو

بازیگرهای فیلم دژاوو

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم دژاوو

نظرهای منتشر شده فیلم دژاوو