پوستر سریال گذر از رنج ها

سریال تلویزیونی |درام ، تاریخی ، سیاسی

گذر از رنج ها (۱۳۹۱)

Transition From Suffering

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

داستان زندگی پرتلاطم " دنیا"شخصیت اصلی داستان است. همچنین در این مجموعه به رابطه ارباب رعیتی هم پرداخته می شود.

نقدهای بلند سریال گذر از رنج ها

نقدهای کوتاه سریال گذر از رنج ها

نظرهای منتشر شده سریال گذر از رنج ها