پوستر فیلم میلیونرهای گرسنه
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

میلیونرهای گرسنه (1346)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

سه راننده ی تاکسی که با هم دوست هستند در برخورد با دوست حادثه زنده ای کوشش می کنند یاریش دهند. یکی از راننده ها کارت دعوت به یک میهمانی با شکوه را پیدا می کند و با این هدف که بتواند بوسیله ای پول معالجه دوستش را زودتر به دست آورد در این میهمانی شرکت می کند. دختر فقیر خیاطی نیز که وضع مشابهی با راننده دارد برای ترقی سریعتر با کارت یک مشتری خیاطی در میهمانی شرکت می کند. راننده و دختر خیاط با هم آشنا می شوند و پس از مدتی حقیقت را درمی یابند اما حالا عاشق هم هستند، آن دو ازدواج می کنند و با یاری هم پول معالجه دوست راننده را نیز پیدا می کنند.

نظرهای منتشر شده فیلم میلیونرهای گرسنه

0 نظر