پوستر فیلم مادادایو
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۹
۱ رای

مادادایو | Madadayo

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

فیلم درباره اوچیدا استاد زبان آلمانی دانشگاهی است که ناگهان در ۶۰ سالگی بازنشستگی خود را باز نشسته می‌کند تا به دنبال آرزوی همیشگی‌اش، نویسندگی برود. در شصتمین سال تولد استاد که هم زمان با روزهای پایان جنگ جهانی دوم و ورود و اشغال متفقین است، دانشجویان جهت قدردانی از استاد جشن تولدی برپا می‌کنند که نام آن را مادادایو می‌گذارند.

نقدهای بلند فیلم مادادایو

کاوه قادری

غروب استاد نزدیک است و فرصتی پدید آمده تا او با چشم دلش به تمام آن‌چه بر خودش گذشته بنگرد. «مادادایو» ضدقصه ترین فیلم کوروساواست. برای نخستین بار و البته آخرین بار، استاد هیچ‌گونه خط داستانی مدونی برای فیلمش برنگزیده و فقط به برش‌هایی از زندگی یک استاد از زمان بازنشستگی تا مرگ اکتفا کرده است. گویی کوروساوا ...

نظرهای منتشر شده فیلم مادادایو

0 نظر