پوستر فیلم در سکوت

فیلم‌ سینمایی

در سکوت (۱۳۹۴)

Dar sokout

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سودابه پس از سالها به ایران باز می گردد تا از عذاب وجدان رهایی یابد، اما باید رازی رابازگو کند که گفتن راز برایش دشوار است...

اسکار-2023اسکار-2023

عکس‌های فیلم در سکوت


فاطمه معتمدآریا و ویشکا آسایش در نمایی از فیلم «در سکوت»
فاطمه معتمدآریا در نمایی از فیلم «در سکوت»
فاطمه معتمدآریا و سعید پورصمیمی در نمایی از فیلم «در سکوت»
فاطمه معتمدآریا در نمایی از فیلم «در سکوت» اولین ساخته ژرژ هاشم‌زاده
پانته آ پناهی ها در نمایی از فیلم «در سکوت» اولین ساخته ژرژ هاشم‌زاده
سعید پورصمیمی در نمایی از فیلم «در سکوت» اولین ساخته ژرژ هاشم‌زاده
پوستر فیلم «در سکوت»
سوگل خلیق در فیلم «در سکوت»

نظرهای منتشر شده فیلم در سکوت