پوستر فیلم پری دریایی

فیلم‌ سینمایی

پری دریایی (۱۳۹۴)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

قصه بازمانده جنگی را روایت می‌کند که امروز به عنوان یک مدافع محیط زیست آب های خلیج فارس در حال فعالیت است.

کارگردان: مسعود آقابابائیان

نویسنده: امیر مسعود آقاباباییان

عکس‌های فیلم پری دریایی

امیر آقایی در نمایی از فیلم «پری دریایی»
امیر آقایی و شاهرخ فروتنیان در نمایی از فیلم «پری دریایی»
پانته آمهدی نیا در نمایی از فیلم «پری دریایی»
پانته آمهدی نیا و امیر آقایی در نمایی از فیلم «پری دریایی»

نظرهای منتشر شده فیلم پری دریایی