پوستر فیلم صیادان نمکزار

فیلم‌ سینمایی

صیادان نمکزار (۱۳۴۴)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در بندری در جنوب، دو قبیله به صید ماهی اشتغال دارند. این دو قبیله از دیرباز با هم اختلاف دارند. اختلاف آنها در مورد دست یافتن به نمک است که برای یکی از آنها ابداً میسر نیست و در نتیجه علیرغم رنج و زحمات زیاد در صید ماهی، به لحاظ فقدان نمک جهت نگهداری ماهی های صید شده، محصولات دائماً پیش از اینکه به بازار فروش برسد از بین می رود و این مایه ی نزاع های متعددی شده است. ناگهان دو عشق شکل می گیرد. ریشه های نفاق و نفرت این دو عشق را تا مرز انهدام می کشاند اما سرانجام این عشق است که پس از سالها اختلاف، دو قبیله را به هم نزدیک می کند.

کارگردان: اکبر هاشمی

نویسنده: اکبر هاشمی

نظرهای منتشر شده فیلم صیادان نمکزار