پوستر فیلم سکوت سیاه

فیلم کوتاه

سکوت سیاه (۱۳۸۶)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

گفتگوهای فروشنده مواد، مصرف کننده مواد و انواع مواد مخدر موجود در جامعه را بررسی و ابعاد مختلف آن را رویت می کند.

کارگردان: علی جلالی

نویسنده: علی جلالی

بازیگرهای فیلم سکوت سیاه

بازیگرهای فیلم سکوت سیاه

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم سکوت سیاه

نظرهای منتشر شده فیلم سکوت سیاه