پوستر فیلم صفر

فیلم‌ سینمایی

صفر (۱۳۹۳)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سه دوست و هم محله ای قدیمی بعد از سالها در یک گروه خلاف کار قرار می گیرند ودرپی یک معامله بزرگ هستند که فتنه های یک گروه دیگر خصوصا یک فرد باعث می شود که تصمیم به نابودی یکدیگر می گیرند.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم صفر