پوستر فیلم هفته ای یک بار آدم باش

فیلم‌ سینمایی |کمدی ، خانوادگی

هفته ای یک بار آدم باش

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مسیر متفاوت زندگی زناشویی دو برادر، ناخواسته تحت تاثیر اتفاقی که برای نوه و پدربزرگ خانواده می‌افتد، به هم نزدیک می‌شود... .

عکس‌های فیلم هفته ای یک بار آدم باش

پوستر فیلم «هفته ای یک بار آدم باش»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم هفته ای یک بار آدم باش

نقدهای کوتاه فیلم هفته ای یک بار آدم باش

نظرهای منتشر شده فیلم هفته ای یک بار آدم باش

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۱
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۱۵ روز پیش

۱۱ دی ۱۴۰۰

فیلم متوسط و کسل کننده بود من امتیاز 4 دادم
۱
۰
پاسخ
گزارش تخلف

یک ماه پیش

۲۷ آذر ۱۴۰۰

خدا وکیلی از اون فیلمهای مزخرف و آبکی بود. بعد میگن چرا سینما نمیرید.
۱
۰
پاسخ
گزارش تخلف