خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
گاهی پیش از آنکه بدانی، خیلی زود دیر می شود.

نظر منتقدین

کامیار محسنین
«هفت ماهگی» خیلی فیلم عجیبی است. یک نمونه دفرمه شده کامل از فیلم فارسی است که اتفاقاتی که در آن می افتد خیلی اغراق آمیزتر از یک فیلم فارسی است. خیلی وضعیت عجیبی در وجود فیلم دارد. شوخی های فیلم خیلی عجیب است. شخصیت زن می گوید ازدواج مثل جای پارک می ماند و شخصیت مرد می گوید پس من می خواهم دوبله پارک کنم. یک زمانی وقتی اسم محمود کلاری به عنوان فیلمبردار می آمد همه انتظار داشتند چند قاب بندی فوق العاده ببینند. اما اینجا واقعا هیچ دست مایه ای وجود ندارد که محمود کلاری بخواهد یک قاب ماندگار ایجاد کند.این فیلم نسبت «کوچه بی نام» پسرفت بود.

خبرهای مرتبط

پایان ممنوع التصویری‌ها در صدا و سیما؟ / تصویر باران کوثری در تیزر فیلم ها پخش خواهد شد؟
به گفته لشکری‌قوچانی داستان ممنوع‌التصویری‌های رسانه ملی پایان یافته و او قول سانسور نشدن تصویر باران کوثری در «هفت‌ماهگی» را نیز گرفته است.