پوستر فیلم بزرگراه گمشده
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۷.۷۶
۲۹ رای
۱۰ / ۸
۱ رای

بزرگراه گمشده | Lost Highway

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

فیلمی سوررئال از ژانر وحشت و نئو نوآر که روانپریشی‌های انسان و نمود آن در واقعیت را بیان می‌کند و در طول فیلم دوگانگی شخصیت و موقعیت، بیننده را در فضایی معماگونه غوطه‌ور می‌کند.

نقدهای بلند فیلم بزرگراه گمشده

صادق ثابتی

شکی نیست که هرکدام از ما واقعیتهایی مربوط به خود داریم که فقط آن را در ذهن خود باز می آوریم . واقعیتهایی که گفتنی نیستند ولی با آسودگی خیال آن را به خیال خود می آوریم . این انسانی است که شناختنی نیست و سینما هنری است که حتی خیال را به یاد ما می آورد و ما را در مقابل خود قرار می دهد

نظرهای منتشر شده فیلم بزرگراه گمشده

0 نظر