پوستر فیلم مرد نامرئی

فیلم‌ سینمایی

مرد نامرئی (۱۳۷۴)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

نوجوانی به نام یوسف که در میان خانواده و مدرسه و جامعه نادیده انگاشته می شود، بر اثر حادثه ای نامرئی می شود. یوسف نخست از این واقعه ی عجیب می هراسد، اما به تدریج از این خصوصیت منحصر به فرد خوشحال می شود. یوسف به زودی درمی یابد که همه ی نعمات دنیا فقط هنگامی برای او ارزش خواهد داشت که دیده شوند. یوسف و پدر و مادرش از دو سوی مختلف به کشف و درک یکدیگر نایل می شوند و سرانجام یوسف طی حادثه ای مرئی می شود و نزد خانواده اش بازمی گردد.

کارگردان: فریال بهزاد

نویسنده: مهدی سجاده چی

نظرهای منتشر شده فیلم مرد نامرئی