۹/۱۰
۱ رای
۰/۱۰
۰ رای

ساراباند

کارگردان
اینگمار برگمان
نویسنده
اینگمار برگمان

خلاصه‌‌‌‌‌فیلم

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده