پوستر فیلم قلب های طلایی

فیلم‌ سینمایی

قلب های طلایی (۱۳۴۸)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

مهندس جوانی بر اثر جاری شدن سیل، چند پروژه ی مهم و سرمایه اش را از دست می دهد. او از شدت ناراحتی به مشروب و رقاصه ای پناه می برد، اما حتی رقاصه نیز رهایش می کند. مهندس که روی بازگشت به خانه نزد همسرش را ندارد سرگردان باقی می ماند. همسر به یاری اش می شتابد و پس از ماجراهایی آندو مجدداً زندگی تازه ای را شروع می کنند.

نقدهای بلند فیلم قلب های طلایی

نقدهای کوتاه فیلم قلب های طلایی

نظرهای منتشر شده فیلم قلب های طلایی