پوستر فیلم یک خوشگل و هزار مشکل
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۸.۶۷
۳ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

یک خوشگل و هزار مشکل (1350)

به فیلم رای بده:

نویسنده: پرویز نوری
تهیه کننده: جمال مجتهدی

خلاصه فیلم:

عاقله مردی کارش این است که جوان های با اصل و نسب اما بدون تمکن مالی را پیدا کرده و پس از آن که آن ها را به وسیله ی استادان فنهای مختلف تعلیم می دهد وارد خانواده های متمکن و صاحب دختر کرده و پس از آن که امکان ازدواجشان فراهم شد از این طریق پولی به جیب می زند... او بار آخر کارش با مشکلاتی روبرو می شود، به این صورت که خبرچینش دچار حادثه می شود و عاقله مرد به جای او جوان دیگری را مأمور ان کار می کند اما او و دختر مرد متمکن عاشق یکدیگر می شوند. عاقله مرد نقشه را تغییر داده و پس از آن که جوان و دختر قرار می شود با هم ازدواج کنند باز هم او به نفع خود از ماجرا بهره برداری می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم یک خوشگل و هزار مشکل

0 نظر