پوستر فیلم شیرین و فرهاد

فیلم‌ سینمایی

شیرین و فرهاد (۱۳۷۴)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

فرهاد که تازه با شیرین ازدواج کرده، به خدمت سربازی می رود و دوره سربازی اش با ایام انقلاب و فرار سربازان از پادگان ها مصادف می شود. آشنایی فرهاد با سربازی که قصد فرار دارد، و راهنمایی یک نظامی انقلابی، به تدریج سبب می شود او نیز از پادگان بگریزد. اما زمانی که فرهاد خود را به خانه شیرین و خانواده اش می رساند، آنجا را خالی می یابد. مستخدم خانه نشانی تازه خانواده شیرین را می دهد و فرهاد که در درگیری های خیابانی دو گلوله خورده و توسط جوان های انقلابی از زندان ساواک گریخته، به دنبال شیرین می رود. اما وقتی سرمی رسد که شیرین با پدر و مادرش عازم فرودگاه برای سفر به خارج از کشور است. فرهاد با موتور سیکلتش اتومبیل آنها را متوقف می کند و شیرین را متقاعد می کند که با او در ایران بماند و از پدر و مادرش جدا شود. شیرین قبول می کند و آن دو زندگی تازه ای را در کنار یکدیگر آغاز می کنند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم شیرین و فرهاد

نقدهای کوتاه فیلم شیرین و فرهاد

نظرهای منتشر شده فیلم شیرین و فرهاد