پوستر فیلم آواره های تهران
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

آواره های تهران (1347)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

گروهی در جستجوی کتی هستند که در یکی از جیب هایش نقشه گنجی قرار دارد. اتفاقاً سه جوان آن را به دست می آورند و سرانجام پس از تعقیب و گریزهای فراوان این سه جوان هستند که موفق می شوند.

نظرهای منتشر شده فیلم آواره های تهران

0 نظر