۰/۱۰
۰ رای
۹/۱۰
۱ رای

اسب تورین The Turin Horse

کارگردان
اگنس هرانیتسکی، بلا تار

خلاصه‌‌‌‌‌فیلم

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده