۰/۱۰
۰ رای
۱۰/۱۰
۱ رای

Wild (طبیعت وحشی)

کارگردان
Jean-Marc Vallée

خلاصه‌‌‌‌‌فیلم

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده