پوستر فیلم "Force Majeure (فورس ماژور)"
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۸
۳ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

"Force Majeure (فورس ماژور)"

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم "Force Majeure (فورس ماژور)"

امیر یغمایی

یکی از مهمترین نقاط قوت فیلم استولاند فرم پویا و منطقی فیلم می باشد که به خوبی می تواند مخاطب را همراه کرده و جهان اثر را به شکلی تاثیر گذار ترسیم نماید ، استولاند برای بیان حرف خود به خوبی روابط علت و معلولی را ایجاد کرده و برای هرنقطه ی کلیدی زمینه سازی می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم "Force Majeure (فورس ماژور)"

0 نظر