پوستر فیلم "Chappie (چپی)"
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

"Chappie (چپی)"

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم "Chappie (چپی)"

جیمز براردینلی

به سختی می‌توان مخاطب اصلی «چپی» را تشخيص داد. در فيلم آن قدر اکشن وجود ندارد که بتواند طرفداران فيلم‌های اکشن پر از جلوه های ويژه را جذب کند. جنبه های اخلاقی‌اش هم آن قدر ضعيف برای طرفداران ژانر علمی تخيلی پرداخت شده‌اند که تنها گوشه چشمی از آن‌ها را به خود جلب می‌کنند. و شخصيت‌های انسانی آن قدر ابتدایی ...

نظرهای منتشر شده فیلم "Chappie (چپی)"

0 نظر