پوستر فیلم دختر...مادر...دختر

فیلم‌ سینمایی |خیالی

دختر...مادر...دختر (۱۳۹۲)

daughter...mother...daughter

۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰۲ رای

0
امتیاز دهید :

بر درختان صنوبر خورشید دمیده است. زن به یاد دارد در کنار این صنوبرهای رقصان به عقد مردش درآمد. در آن روزگار، صنوبرها هنوز قلمه بودند. زن در روزگار جوانی، با مردش در زیر سایه این درختان، عمر را سپری می کردند. زن با مردش حرف می زد، کودکانه می دوید، عاشق مردش شده بود. اکنون زن در انتظار مردش است، که سالیانی ست از خانه رفته است. زن امید دارد مردش روزی به خانه بازگردد. از زن فقط دستهای استخوانی اش مانده است. با این دستان گیسوان دخترش را شانه می کرد و بر آنها گل شمعدانی می آویخت ... زن سراپا در باد ایستاده است.

بازیگرهای فیلم دختر...مادر...دختر

بازیگرهای فیلم دختر...مادر...دختر

عکس‌های فیلم دختر...مادر...دختر


دختر...مادر...دختر
فیلم دختر...مادر...دختر
نمایی از فیلم دختر...مادر...دختر در گندم زار
نمایی از فیلم دختر...مادر...دختر ساخته پناه بر خدا رضایی
هادی رحیمی در فیلم دختر...مادر...دختر
«دختر...مادر...دختر» ساخته پناه بر خدا رضایی
«دختر...مادر...دختر»
فیلم «دختر...مادر...دختر» با بازی هادی رحیمی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم دختر...مادر...دختر

نقدهای کوتاه فیلم دختر...مادر...دختر

نظرهای منتشر شده فیلم دختر...مادر...دختر