پوستر فیلم چیزهایی هست که نمی دانی

فیلم‌ سینمایی |درام

چیزهایی هست که نمی دانی (۱۳۸۹)

There Are Things You Don't Know

۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۸ رای

منتقدان:

۵.۵

امتیاز دهید:

علی راننده آژانس کم حرفی است که با مسافرانش ارتباط برقرار نمی کند.

بازیگرهای فیلم چیزهایی هست که نمی دانی

بازیگرهای فیلم چیزهایی هست که نمی دانی

نقدهای فیلم چیزهایی هست که نمی دانی

چیزهایی هست که نمی خواهد بدانیم


 شاید تمام فیلم را بتوانم در این جمله خلاصه کنم: راننده تاکسی ایرانی غوطه ور در فضای فیلم های تارکوفسکی! کاراکتر علی برخلاف تراویس به انزجار از جامعه نرسیده است بلکه آگاهانه به غار تنهایی خود پناه برده است.علی منفعل است اما تراویس دست به اصلاح می زند.علی روشنفکرنماست اما تراویس از بطن جامعه آمده و طعم خشونت و طرد شدگی را با پوست و خون و استخوان خود لمس کرده است.علی جامعه را طرد کرده و جامعه تراویس را.به همین خاطر علی و تراویس دو روی یک سکه اند.تراویس در عشق خود بی محابا و بی احتیاط جنبه های شهوانی را دنبال می کند و طرد می شود. علی اما زیاد از حد دچار عشق افلاطونی و در عین حال بی تفاوتی کامویی شده است.تراویس نجات فاحشه جوان را رستگاری خود می داند در حالی که علی در باغ این امیال نیست و سودای نجات چیزی را در سر نمی پروراند(هرچند در گذشته می خواسته دنیا را عوض کند اما بعد تراویسی وجودش به آرامی فروکش کرده و ته نشین شده است). زلزله ای در کار نیست.نهایت لرزش دنیای علی تکان خوردن شمشاد ها از حرکت یک گربه است اما همین حرکت به ظاهر کوچک دنیای رازآلود علی را از آتش آینه وار ابتدای فیلم به شیر ملایم و سرشار از زندگی و امید انتهای فیلم می رساند. اما هر دو کاراکتر مرا به یاد نیچه انداخته اند.علی دوره ی غار نشینی و گریز از جمع زرتشت را به خاطرم آورد و تراویس عصیان ابرمرد یاغی است. بخاطر همین کاراکتر منفعل اما آگاه و هوشیار است که فیلم از ساخته های پر شور و پر هیجان اسکورسیزی به فضای سرد و ایستای آثار تارکوفسکی رجعت می کند.مرزی که سینما مفهوم تماشاگر پسند سرگرم کننده خود را از دست داده و بار معنایی عمیقی پیدا می کند.باری که خواندن یک رمان خوب یک متن فلسفی عمیق و یک شعر ناب به انسان اهل اندیشه ...
 شاید تمام فیلم را بتوانم در این جمله خلاصه کنم: راننده تاکسی ایرانی غوطه ور در فضای فیلم های تارکوفسکی! کاراکتر علی برخلاف تراویس به انزجار از جامعه نرسیده است بلکه آگاهانه به غار تنهایی خود پناه برده است.علی منفعل است اما تراویس دست به اصلاح می زند.علی روشنفکرنماست اما تراویس از بطن جامعه آمده و طعم خشونت و طرد شدگی را با پوست و خون و استخوان خود لمس کرده است.علی جامعه را طرد کرده و جامعه تراویس ...

نظرهای منتشر شده فیلم چیزهایی هست که نمی دانی