پوستر فیلم سفر

فیلم‌ سینمایی

سفر (۱۳۷۳)

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در یک شب بارانی، زمانی که دشمن تهران را موشکباران می کرد، خانواده ای (فرهاد صبوری، همسر تازه اش «پری» پدر پیر و دو فرزندش) در جستجوی محل خاصی، از تهران خارج می شوند. حین جستجو حادثه ای پیش می آید و «فرهاد» مرد خانواده، طی تصادف باعث مرگ گروهی می شود. صبح روز بعد «فرهاد» درمی یابد که محل تصادف همان محلی بوده است که دنبالش بوده اند....

نظرهای منتشر شده فیلم سفر