پوستر فیلم شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله

|کمدی ، خانوادگی

شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله (۱۳۹۹)

Shame irani - s7 - amirmehdi zhouleh

۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: سعید ابوطالب

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله

عکس‌های فیلم شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله


مهدی کوشکی در شب چهارم «شام ایرانی»
محمدرضا علیمردانی در شب چهارم «شام ایرانی»
امیرمهدی ژوله در شب چهارم «شام ایرانی»
محمد لقمانیان در شب چهارم «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی و امیرمهدی ژوله در شب چهارم «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب چهارم «شام ایرانی»
محمدرضا علیمردانی و امیرمهدی ژوله در شب چهارم «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب چهارم رئالیتی شوی «شام ایرانی»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله

نظرهای منتشر شده فیلم شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله